Dan Klang
Tekn. Dr. Fotogrammetri och geoinformatik


KTH, Lantmäteri: 1984-1988
Esselte kartor: 1988-1990
Rymdbolaget, Satellitbild: 1991-1996
KTH, Lantmäteri, forskning: 1996-1999
Blom Info: 2000
Nordpointer: 2000-2001
Lantmäteriet: 2002-2008
Om GeoXD AB
Referenser
Kontakter
Tjänster
Kristina Klang
Civ. Ing. Tekniskt lantmäteri

KTH, Lantmäteri: 1986-1990
Lantmäteriet: 1991-1996
Metimur - Blom Info: 1996-2000
Nordpointer: 2000-2001
Nacka kommun: 2001-2002
Lantmäteriet: 2002-2008

Länkar till relevanta publikationer

GeoXD, 2015. Förstudie. Produktion av ytmodeller med hjälp av bildmatchning. Lantmäteriet.

GeoXD, 2014. Nyhetsbrev - SenSist #6. Konstnärlig formgivning av nationella höjddata.

GeoXD, 2013. Nyhetsbrev - SenSist #5. Vattendrag i laserdata och höjdmodeller.

GeoXD, 2012. Nyhetsbrev - SenSist #4. Vägdata - höjdsättning och kvalitetskontroll.

GeoXD, 2012. Nyhetsbrev - SenSist #3. Höjdmodeller, höjdkurvor och bildprodukter.

GeoXD, 2012. Nyhetsbrev - SenSist #2. Skolgårdskartor.

GeoXD - Haninge kommun, 2012. Förädling av NNH. ULI sept. 2012, Stockholm.

GeoXD, 2012. Nyhetsbrev - SenSist #1. Vidareförädling av laserdata från NNH.

Klang, D, 2011. Nytt grundmaterial för OL-kartor. SKMF - Sinus Nr. 3 2011.

GeoXD, 2011. Nytt grundmaterial för OL-kartor. GIT 2011, Jönköping.

Klang, D, Klang, K., 2010. Detektering av öppna diken och stenmurar i laserdata. GeoXD AB på uppdrag av Jordbruksverket.

Klang, D, Klang, K., 2009. Analys av höjdmodeller för översvämningsmodellering. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Lantmäteriet.

Burman, Klang. 2006. En ny svensk höjdmodell. Laserskanning, Testprojekt Falun.
LMV-Rapport 2006:3.


Klang, D., 2006. KRIS-GIS®-projekt i Eskilstuna. Kvalitet i höjdmodeller. Lantmäteriet.
LMV-Rapport 2006:4.

Figuren liksom logotypen GeoXD är hämtad från rapporten "Analys av höjdmodeller för översvämningsmodellering".
Urval av GeoXDs uppdrag

2015. Förstudie - Produktion av ytmodeller från bildmatchade data. Lantmäteriet.

2014-. Migreringskontroll av geografiska data till gemensam plattform - SGD. Haninge och
          Nynäshamns kommuner.

2014. Höjdsättning av NVDB med hjälp av NH. Haninge kommun.

2013. Analys av metoder för fineditering av NNH. Lantmäteriet.

2013-. Underlag för fräsning av träreliefer från höjddata. Christian Partos, Länsstyrelsen i
          Norrbotten.

2011-. Analys, rådgivning samt bearbetning av geografisk information. Haninge kommun.

2012. Kartunderlag för bygglov. Testbedstudio Arkitekter.

2011-. Skolgårdskartor. Solna OK, Haninge kommun.

2010. Transformation av laserdata i plan och höjd, flödesmodellering i Kristianstad och
         Sandviken.  Lantmäteriet.

2010-. Grundmaterial för OL-kartor. Stigmännen Karlshamns OK, OK Älvsjö-Örby, FK Åsen…

2010. Grundmaterial för OL-kartor, Skattungbyn, EM2012. IFK Mora OK.

2010. Detektering av öppna diken och stenmurar i laserdata. Jordbruksverket.

2009-2010. Ny Nationell Höjdmodell - projektledning. Blom Sweden AB.

2008-2009. Analys av höjdmodeller för översvämningsmodellering. Myndigheten för
         samhällsskydd och beredskap, Lantmäteriet och Högskolan i Gävle.